Totalintegrerat - öppet för integration och anpassningar

Från verksamhetsstöd till strategisk affärsutveckling

Den tekniska utvecklingen driver marknader i ett rasande tempo. Kravet på att snabbt anpassa sig har aldrig varit större. Inom fast wholesale har it-chefens roll blivit allt mer affärsstrategisk då it-miljön blivit en förutsättning för att tillvarata framtida affärsmöjligheter. iFenix är från grunden byggt för handel. Därför är det molnbaserat, totalintegrerat och täcker företagets samtliga kärnprocesser. Utvecklingstakten och anpassningsförmågan är hög. iFenix är anpassningsbart efter grossistföretagets behov, det släpps med flera versioner per år och nya integrationer tillkommer kontinuerligt. Helt nödvändigt när ledningen för it vill ta ett mer affärsstrategiskt ansvar.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Strategisk partner

iFenix är anpassat för handelsföretagets verksamhet och it-ledningens affärsstrategiska betydelse. Utvecklingsarbetet har 100% fokus på just handelns aktuella och framtida behov, inget annat. Resultatet blir lösningar utan kompromisser, byggda på marknadsinsikter i både bredd och djup.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Totalansvar

En leverantör med ansvar för hela it-miljön, inklusive säker infrastruktur och support. It-avdelningen har därmed färre externa relationer och system. Tid och resurser frigörs för mer kvalificerade och övergripande uppgifter.

Screenshot 2019-05-07 at 11.39.31

Ökad användarvänlighet

Intuitivt gränssnitt och ett system för hela företaget ökar användarnas tillgänglighet och förståelse för verksamheten.

Screenshot 2019-05-07 at 11.39.37

Öppet för anpassning

Totalintegrerat och heltäckande – samt öppet för anpassning. Antalet integrationer och funktioner ökar stadigt.

Screenshot 2019-05-07 at 11.39.59

Säkrad implementering

Stor vikt läggs vid att ha en metodisk och väl förankrad implementeringsprocess. Utbildning sker parallellt.

Screenshot 2019-05-07 at 11.40.06

Realtidsöverföring

Automatiserade processer för affärsdata eliminerar manuell hantering.

Gå vidare

Läs mer om vår lösning